Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling i Bredbåndsforeningen EbeltoftS.net afholdes for alle foreningens medlemmer torsdag den 23.februar 2017  kl. 19.00
Sted:  Den store sal i Aktivitetshuset, Nørrealle 4, Ebeltoft
Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af stemmetællere.

3) Valg af referent.

4) Formandens beretning.

5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.

6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.

7) Behandling af indkomne forslag.

8) Valg til bestyrelsen.

9) Valg af revisor

10) Eventuelt.
Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling for EbeltoftS.net skal ske i følge
§ 5.stykke d: Lovlig indkaldelse af en generalforsamling skal ske ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside: www.ebelnet.dk, senest 3 uger før.

Forslag til generalforsamling skal i følge vedtægterne ske således:
§ 5.stykke e. Forslag til en generalforsamling skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse og skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 uge før.

Forslag kan sendes på e-mail til bestyrelsen på følgende e-mail adresse: bestyrelsen[snabel a]ebelnet.dk