Bruger info

EbeltoftS.net er ikke en Forretning – men en Forening – som alle Brugere er medlem af. Medlemmer betaler indskud til foreningen, hvorefter man modtager grej, som til en hver tid er foreningens ejendom, som er i medlemmets varetægt – og som medlemmet hæfter for – så længe medlemskabet består.

Medlemmet påtager sig ansvar for at grej ikke misligeholdes, ødelægges eller på anden måde skades.
I tilfælde af almindelig slitage/forældelse, – eller overgang til andet materiel, udskiftes grejet uden omkostning for medlemmet.

Grej opsættes og nedtages altid af medlemmet selv.
Alle der arbejder i EbeltoftS.net er frivillige, d.v.s. ulønnede – som også selv er medlemmer af EbeltoftS.net.

I tilfælde at problemer med netforbindelsen varetages arbejdet af EbeltofS.net uden ekstra omkostninger for medlemmet.
Ligger problemet derimod hos medlemmet selv, – eller på computeren, kan dette evt. løses mod betaling eller ved henvendelse til privat/lokalt P.C. Firma.