Opsigelse/fraflytning

Udmeldelse:

Medlemmer af foreningen kan udmelde sig ved netmesteren eller kasseren med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Udmeldelsen skal være skriftlig, og det af foreningen lånte udstyr nedtages og afleveres inden udgangen af varslingsperioden af Brugeren selv.
Regler for tilbagebetaling af indskud er følgende:  Ud af indskuddet på kr. 2000,-  går de kr.1000,- til infrastruktur og de refunderes ikke ved udmeldelse. De resterende kr. 1000,- som er øremærket til brugergrej bliver nedskrevet med kr. 100,-  pr. måned. Har man betalt sit abonnement forud, får man selvfølgelig tilbagebetaling op til den måned man har betalt til, minus opsigelsesperioden.

Fraflytning

I tilfælde af flytning til anden adresse i EbeltoftS.nets dækningsområde, nedtages og flyttes grej af medlemmet selv – men skal dog deponeres hos Netmesteren i tilfælde af længerevarende tid inden grej kan opsættes på ny adresse. Medlemmet får i sådanne tilfælde et tilgodebevis på et et sæt brugergrej.