Referat ekstraordinær generalforsamling 2015

Referat fra EbeltoftS.net Ekstraordinære Generalforsamling 26.februar 2015 kl. 20.30
8 fremmødte medlemmer.

Der blev stemt om, hvorvidt de på den ordinære generalforsamling foreslåede vedtægtsændringer skulle endelig vedtages.
Alle stemte for.
Forslaget om vedtægtsændringerne blev dermed enstemmigt vedtaget, og træder således omgående i kraft.