Generalforsamling 2016

Formanden bød velkommen.

1) Valg af dirigent.
Arne Nielsen

2) Valg af stemmetællere.
Der var ikke noget der skulle til skriftlig afstemning.

3) Valg af referent.
Charlotte Holst

4) Formandens beretning

Masteansøgninger
Det har været et år præget af ønsket om at udbygge nettet i egne vi endnu ikke er repræsenteret i, og egne vi ønsker at udvide og forbedre vort sendeområde i. En hel del af året er gået med at skrive ansøgninger om masteplaceringer hos kommunen, at mødes med kommunen i samme forbindelse og kommunikere med kommunen. Det er et langt sejt og tidskrævende træk at få lov til at placere en mast i landzoneområderne, så vi f.eks. kan nå ud på Helgenæs, i Elsegårde nå endnu længere og med bedre net end vi kan i dag. Vi vil rigtigt gerne nå ud til de områder som ikke ved hjælp af kommercielle internetudbydere kan få internet, og reelt set heller ikke gøre sig håb om at få det i nær fremtid.

Sidste har havde vi et møde med kommunen, hvor vi blev lovet et tæt samarbejde om at få etableret sådanne knudpunkter, især hvis vi kunne komme med en samlet ansøgning til flere områder på én gang. Dette gjorde vi, så i år har vi ansøgt om masteplaceringer følgende steder:  Elsegårde, Vibæk, Holme By og Sagavej Boeslum Strand13.

Teknik
Vi udskifter fortsat løbende ældre grej ved brugerne, for det er vigtigt at være på kant med udviklingen, – og det er mindst lige så vigtigt at vi kan sende stabilt og godt net. Vi har også løbende renoveret sendegrej på master og knudepunkter.

Det, at vi så kontinuerligt udskifter og renoverer gør at vor drift sikkerhed ligger på samme niveau som de store udbydere i Danmark, – det er vi rigtigt tilfredse med, – og også lidt stolte af.

Vi har også i sammenligning med de store internetudbydere langt langt kortere ventetid på support, – hvor op til 2 uger er normalen, når de skal ud til brugerne.

Opdateringer af teknisk grej:

Paneler på masten i Dråby er blevet opdateret.

Opdatering af grej i Skelhøje masten.

Opdatering af Holme.

Etablering af et knudepunkt i Toggerbo i spejderlejren.

Etableret af en ny mast ved vandværket i Dråby, og flyttet vort grej fra den gamle der var placeret tæt ved.

Vi tester løbende nyt grej, og i år har vi blandt andet testet AC panel – noget der kan give højere hastighed.

Alle knudepunkter og fiber punker er på nu værende tidspunkt up-to-date.

Hjemmeside
Vi har lavet en tilmeldingsformular på hjemmesiden, så man – hvis man bor i et område i den gamle Ebeltoft kommune der ikke er dækket af EbeltoftS.net, kan melde sig om interesseret hvis vi skulle komme ud i området.  Tanken bag denne tilmeldingsformular er, at når vi har samlet nok interesserede i et område – kan vi finde et sendepunkt og bygge nettet ud dertil. Det vil på sigt give os et bedre overblik over hvor mange i samme område der ønsker at få net fra EbeltoftS.net.

Cebit messe
Vore teknikere besøgte CEBIT messen i Hanover for at være på forkant med udviklingen indenfor trådløst net.

Bestyrelsen
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde, og et år som har bidraget til at cementere vort 13. år som en forening i positiv fremgang, der med vore forskellige bestyrelsesmedlemmer samlet kan tage livtag med de udfordringer der dukker op.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.

Regnskabet enstemmigt godkendt.
Budget enstemigt godkendt.

6) Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.
Fastholdense af kontingent 100 kr, enstemmigt vedtaget. 

Sponsorater besluttes af bestyrelsen, enstemmigt vedtaget.

7) Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

 8) Valg til bestyrelsen.
Charlotte Holst og Carsten Jensen var på genvalg og blev enstemmigt valgt ind.

9) Valg af revisor
Arne Nielsen fra Kvist & Jensen blev enstemmigt valgt.

10) Eventuelt.
Der var spørgsmål om hastigheder og renovering af knudepunktet på Tigervej, hvor vi har haft nogle udfordringer i forbindelse med ejerskab af det sted vi gerne vil sætte en mast op.

Der blev spurgt ind til vore masteansøgninger vi har liggende hos kommunen, og vi fortalte at vi er i dialog med kommunen om forskellige løsninger af masteplaceringer.